Havalandırma üniteleri Ses Yalıtımı

Havalandırma sisteminde gürültü kontrolü, proje aşamasında başlar. Baştan doğru kurgulanmamış bir sistemin yarattığı gürültü problemi, yapı tamamlandıktan sonra daha yüksek maliyetler ve daha verimsiz önlemlerle çözülebilecektir. Fanların doğru seçilmesi ve doğru konumlandırılması, fan ve kanal yerleşimlerinde gerekli açı ve mesafelere uyulması, sistemde kullanılan malzemelerin ve işçiliğin kalitesine dikkat edilmesi, henüz işin başında gürültünün kontrol altına alınmasını sağlayacak önemli adımlardır. Havalandırma sisteminde oluşan titreşim ve gürültüyü kontrol altında tutabilmek için sistemin farklı noktalarına tesir eden çok sayıda bileşen bulunuyor. Bu bileşenlerden sıkça kullanılanlar ve işlevlerinden kısaca bahsetmek gerekirse:
Titreşim Önleyiciler
Fan motorunun salınımından kaynaklı titreşimleri sönümler. Titreşim ve dolayısıyla gürültünün yapı elemanları aracılığıyla binanın diğer kısımlarına yayılmasını engeller. Çelik yaylar, askılar, elastik takozlar veya neopren pedler gibi farklı yapılarda titreşim önleyiciler kullanılabilir.
Susturucular
Fanın emiş ya da atış ağızlarından sonra yerleştirilen akustik izolasyonlu ses tuzaklarıdır. Susturucular havalandırma sistemindeki gürültünün hava kanalları aracılığıyla yayılmasını engeller. İç yapısında cam yünü ya da delikli sac gibi ses yutucu bir malzeme olan rijit modellerin yanı sıra flexible modelleri de mevcuttur.
Akustik Fan Kabinleri
Fandan yayılan ses seviyesini düşürmeyi ve gürültüyü kaynağında sönümlemeyi amaçlayan kabinlerdir. Kabinin iç yüzeyinin cam yünü gibi bir akustik izolasyon malzemesi ile kaplanmasıyla üretilir.
Akustik Kanal Yalıtım Malzemeleri
Hava kanallarının iç yüzeyine uygulanan ses yutucu malzeme ile kanal içinde sesin sönümlenmesi sağlanır. Ayrıca flexible hava kanalı kullanılan yerlerde sesi sönümlemek için özel olarak üretilmiş kendinden susturuculu flexible hava kanalları da kullanılabilir.
Akustik Olarak İyileştirilmiş Hava Dağıtım Elemanları
Hava dağıtım elemanlarının akustik performansı, kullanım alanına en yakın nokta olmaları sebebiyle önemlidir. Gürültüyü azaltmak için menfez, panjur ve anemostadlarda hava sürtünmesini en aza indiren aerodinamik tasarımlı ürünler tercih edilebilir. Ayrıca ses yutucu malzemeyle desteklenmiş akustik menfez ve panjurlar da akustik olarak iyileştirilmiş dağıtım elemanları arasındadır.

Havalandırma Ses İzolasyon Uygulama Projelerimiz


Kalite, işlevsellik açısından en yüksek standartları karşılayacak ürünleri tasarlıyor ve fabrikamızda üretiyor ve montaj ekibimiz ile uyguluyoruz. Projenize Özel Gürültü Kontrol Sistemlerimiz ile sizlere Kesin Çözümler Sunuyoruz.

Ses İzolasyon'da doğru tercih!

Gürültü Kontrol Çözümleri